اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره:  جناب آقای حاج محمد عجم
 
نائب رئیس و مدیرعامل:   جناب آقای حاج عبدالله عجم
 

آزادشهر
13°
تمام ابری
امروز کمترین: °13 بیشترین :°18
فردا کمترین: °12 بیشترین :°19
بستن